Praktijk voor Holistische
Energetische Therapie


Popko Veenstra


Energetisch werkende therapeuten behandelen niet vanuit de aandoening, maar vanuit de mens zelf.

Groei en ontwikkeling

Processen van persoonlijke groei en ontwikkeling, gaan met de nodige hobbels.
Je voelt dat je soms uit balans raakt. Je werk, je relaties en je omgeving kunnen dat verder verstoren.

 • Niet voldoende toe komt aan de essentie van je leven
 • Niet leeft vanuit je verlangen, maar vanuit aanpassing
 • Het doel in je leven mist of kwijt bent
 • Contact met anderen in je beleving te oppervlakkig blijft
 • Beperkingen en of belemmeringen voelt, waar je steeds weer tegenaan loopt
 • Lichamelijke klachten hebt zoals: reuma, hoofdpijn, allergie, huidziekten,
  buikpijn, emotionele pijn, stress, vermoeidheid
 • Blijft hangen in oude patronen en die moeilijk los kunt laten
 • Leven door omstandigheden verlies, veranderingen overhoop ligt
 • Onzeker bent in het nemen van de juiste beslissingen
 • Meer wilt genieten…

Holistische Reading of Healing

Na de eerste kennismaking spreken we samen een doel van de behandeling af. Die start met een reading of een healing. De behandelingen vinden plaats op de behandeltafel, liggend op de buik en/of rug. Soms is een stoelbehandeling een optie.

Een reading is een helderziend, -voelend of -horend inzicht in, of advies over je situatie. Dit kan gaan over fysieke, emotionele, mentale of spirituele zaken, relaties, gedragspatronen,  je innerlijk kind, of karmisch weefsel. Dit laatste heeft te maken met negatieve belasting, blokkades, door oeroude ervaringen in ver verleden opgedaan.

Readingen worden soms al vooraf aan je sessie gedaan.
Er kan op afstand worden gewerkt: voor bijv. je familie, je huisdier of leefomgeving. In alle gevallen vragen wij eerst toestemming. Soms is een foto van de betrokkene nodig.

Energieën in huis, entiteiten, aardstralen e.d. kunnen voor veel onrust zorgen. Ook hierop kan ik ik een reading doen.

Een healing is gericht op het herstel van energiestromen. Hiervoor dienen negatieve energieën eerst losgemaakt, verwijderd of geschoond te worden. Ook kan het gaan om het herstellen en vitaliseren van je eigen levensenergie. Daarmee wordt je zelfhelend vermogen aangesproken, kun je zelf meer in eenheid komen, jezelf meer helen. Reading en healing gaan vaak samen op.

Ik maak bij een healing gebruik van universele liefdesenergie. Via aanraking met de handen laat ik die energie naar je toestromen. Die energie zoekt zelf zijn weg in het energieveld om je lichaam (aura). Ik help je daarbij vooral om beter te aarden, waardoor de energie die je niet meer nodig hebt, goed afgevoerd kan worden.

Hierbij vraag ik hulp aan de lichtmeesters, engelen, en mijn persoonlijke gidsen. Het kan ook zijn dat je eigen gidsen, of lichtmeesters voor je aan het werk gaan.
Bij Shambhala Multidimensioneel Healing gaat het vooral om een goede afstemming op wat jij nodig hebt. Een liefdevolle en zuivere intentie is essentieel. Het maakt je vrijer, echter en stemt je leven meer af op hoe het oorspronkelijk de bedoeling was.

Kiezen voor Kwaliteit

Officieel lid van het BHET

De BHET is de Beroepsvereniging voor Holistisch Energetisch werkende Therapeuten. Holisme gaat ervan uit dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Aangesloten therapeuten werken met energie.
Doelstelling van aangesloten therapeuten en opleidingen is om aanvullend te werken op reguliere medische behandelingen.

De mens staat centraal

Energetisch werkend therapeuten behandelen niet vanuit de aandoening, maar vanuit de mens zelf. Behandelingen zijn holistisch in die zin dat mentale , emotionele en fysiek aspecten van de mens worden geïntegreerd binnen een behandeling. Er wordt een proces in gang gezet waardoor de energiehuishouding verbetert en beter in balans komt en blijft.

Kiezen voor een BHET therapeut betekent naast kiezen voor kwaliteit, dus ook kiezen voor jezelf.

Gecontroleerde kwaliteit

De vereniging hanteert een ethische code en zorgt voor kwaliteitsbewaking van de praktiserende leden. We geven daar vorm aan door middel van workshops, intervisie, visitatie en bijscholing. Ook is er een klacht- en tuchtreglement en een klachtencommissie. Leden maken gebruik van een behandelovereenkomst en hebben een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Kiezen voor een BHET therapeut of voor onderwijs aan één van de aangesloten instellingen, betekent in de praktijk dus kiezen voor kwaliteit.

Behandelmethoden

Behandelmethoden die praktiserende leden kunnen toepassen zijn: aura- en chakrahealing

 • aurareading
 • energetische massage
 • geluid- of kristalhealing
 • chakratherapie
 • aroma- of kruidentherapie vanuit een holistische energetische visie.

Bron: BHET

Regenesis Healing

Ik ben geschoold in Regenesis Healing

Regenesis-Healing proces kan het lichamelijke, emotionele en spirituele aspect van iemand opnieuw tot leven wekken, het stimuleert een levensveranderende ervaring, of een wakker worden voor de diepere betekenissen van het leven. Deze energie is ook bruikbaar in het alledaagse leven, als katalysator voor de creativiteit om gewenste omstandigheden teweeg te brengen.

Ondersteuning Reguliere en Alternatieve Geneeskunde

Door de paramedische benadering is Regenesis Healing bij uitstek geschikt als complementaire geneeskunde. Regenesis ondersteunt ook sterk de effectiviteit van behandelingen die gegeven worden op gezondheidsgerelateerde gebieden, zoals allopatische en homeopathische geneeswijzen, acupressuur, acupunctuur en andere lichamelijke, emotionele of spirituele therapieën.

Behandelingen met Regenesis Healing

Een Regenesis-Healing behandeling kan bij vrijwel alle ziektebeelden worden ingezet, hieronder vind je een aantal voorbeelden van behandelingen die in de opleiding aan bod komen. Robert Rasmusson vertelde altijd dat er geen ziekte is die niet te behandelen is. Regenesis-Healing kan op een aantal verschillende manieren worden toegepast, die alle de holistisch opvatting van gezondheid ondersteunen.

 • Alle voorkomende problemen aan de ruggenwervel, beenderengestel, schedel en spieren.
 • Het optische systeem, oren, hersenen.
 • Onderste extremiteiten (heupen, benen, voeten)
 • Het endocriene (klieren)systeem
 • Het lymfesysteem en hart en vaatstelsel
 • Alle organen
 • Het immuunsysteem (o.a. MS, kanker, fybromyalgie, vermoeidheidssyndroom)
 • Reuma, artritis,
 • Trauma’s en psychische problemen.
 • Emotionele problemen.
 • ADHD, ADD, autisme en aanverwante gedragsstoornissen bij kinderen en volwassenen.

Natuurkundig Energetisch Therapeut

popko-IMG_2479-2

Popko Veenstra

Geboren in 1958

Tarieven: 
Eerste consult: 75 euro
Vervolgconsult: 50 euro

Z-Verpleegkundige BIG 49008437230
Holistisch Energetische Therapie
HBO niveau Regenesis Master Healer

Onderwijsbevoegdheid
AGB zorgverlenersnummer alternatief genezer 90-031623
AGB praktijkcode alternatieve geneeswijzen 90006328

Contact via e-mail: info@popkoveenstra.nl